Họa Sĩ Trần Thiệu Nam – Tranh Sơn Mài Nghệ Thuật

Họa Sĩ Trần Thiệu Nam
 • Sinh năm: 1965.
 • Nơi sinh: Hà Nội.
 • Nghề nghiệp: Họa sĩ.
 • 1989: Tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội.

Hành Trình Đến Với Nghệ Thuật

 • 1990: Tổ chức Triển lãm riêng tại Hà Nội.
 • 1999. Tham gia Triển lãm nhóm tại HongKong.
 • 2000: Tham gia Triển lãm Mỹ thuật Toàn quốc. I 2001: Tổ chức Triển lãm riêng tại Hà Nội.
 • 2003: Tham gia Triển lãm Nhóm tại Khách sạn Sofitel Plaza.
 • 2004: Tham gia Triển lãm Mỹ thuật Thủ đô.
 • 2005: Tham gia Triễn lãm Mỹ thuật Toàn quốc.
 • 2007: Tham gia Triển lãm Nghệ thuật Sơn mài Việt Nam tại Hà Nội.
 • 2008: Tham gia Triển lãm Nhóm tại Hà Nội.
 • 2010: Tổ chức Triển lãm riêng tại Hà Nội.
 • 2011-2013: Tổ chức Triển lãm riêng tại Hà Nội.
 • 2014: Triển lãm Nhóm tại Atena Gallery ở Hà Nội.
 • 2016: Triển lãm Nhóm tại Atena Gallery ở Hà Nội.