Bản Làng

Họa Sĩ: Chu Viết Cường
Chất Liệu:
 Sơn mài trên gỗ
Kích Thước: 140cm x 90cm