Chân Chánh Hướng Tự Tâm

Họa Sĩ: Trần Thiệu Nam
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ
Kích Thước: 122cm x 82cm