Cô Bé, Mèo & Cuộn Len

Họa Sĩ: Châu Ái Vân
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ
Kích Thước: 40cm x 60cm