Đêm Mùa Hạ

1

Họa Sĩ: Châu Ái Vân
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ
Kích Thước: 80cm x 120cm

Hết hàng