Hồng Liên

Họa Sĩ: Ái Vân
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ
Kích Thước: 80cm x 120cm