Sắc Sen

Họa Sĩ: Châu Ái Vân
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ
Kích Thước: 100cm x 100cm