Sen X

Họa Sĩ: Trần Thiệu Nam
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ
Kích Thước: 70cm x 68cm