Tĩnh Vật Hoa Cúc

1

Họa Sĩ: Trịnh Quế Anh
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ
Kích Thước: 90cm x 90cm

Hết hàng