Xuân Đợi

Họa Sĩ: Phạm Hồng Phương
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ
Kích Thước: 40cm x 40cm