Họa Sĩ Nguyễn Tiến Ngọc – Tranh Sơn Mài Nghệ Thuật

Xuân Âm No I - Tranh Sơn Mài Đẹp Của Họa Sĩ Nguyễn Tiến Ngọc

Xuân Ấm No I

Họa Sĩ: Nguyễn Tiến Ngọc
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ
Kích Thước: 60cm x 50cm

Xem Chi Tiết