Xuân Ấm No I

Họa Sĩ: Nguyễn Tiến Ngọc
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ
Kích Thước: 60cm x 50cm