Ban Mai II

Họa Sĩ: Trần Thiệu Nam
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ
Kích Thước: 90cm x 155cm