Cầu Nguyện III

Họa Sĩ: Lương Duy
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ
Kích Thước: 80cm x 110cm

Đi qua tương lai để trở về quá khứ bông gặp mình ở hiện tại , xa ngân tiếng chuông chùa … nam mô a di đà ! Quá khứ , hiện tại , tương lai …. là nguồn cảm hứng sáng tác trong mỗi tác phẩm của họa sỹ Lương Duy …. !