Chờ

Họa Sĩ: Nguyễn Minh Hải
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ
Kích Thước: 30cm x 25cm

Danh mục: