Cổ Vật III

Họa Sĩ: Nguyễn Tuấn Cường
Chất Liệu:
 Sơn mài trên gỗ
Kích Thước: 55cm x 75cm