Cửu Ngư Vọng Nguyệt

Họa Sĩ: Ngô Bá Công
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ
Kích Thước: 270cm x 120cm (Bộ 3 Bức Tranh Ghép Lại)