Đời Thiếu Nữ

Họa Sĩ: Triệu Khắc Tiến
Chất Liệu:
 Sơn mài trên gỗ
Số Lượng: 4 bức
Kích Thước: 200cm x 110cm (1 Bức: 50cm x 110cm)