Dưới Trăng I

1

Họa Sĩ: HT Phúc
Chất Liệu:
Sơn mài trên gỗ
Kích Thước: 45cm x 90cm

Hết hàng