Quá Khứ Vọng Lại I

Họa Sĩ: Lương Duy
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ
Kích Thước: 120cm x 100cm