Thời Gian Đã Qua

1

Họa Sĩ: Lương Duy
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ
Kích Thước: 120cm x 80cm

Hết hàng

Danh mục: Từ khóa: