Xuân Ấm No II

Họa Sĩ: Nguyễn Hải Nam
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ
Kích Thước: 60cm x 60cm