An Nhiên

Họa Sĩ: Châu Ái Vân
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ
Kích Thước: 120cm x 80cm