Chiều Tà

46.000.000

Họa Sĩ: Trần Tiền Thành
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ
Kích Thước: 80cm x 120cm

Hết hàng