Đêm II

Họa sĩ: Tôn Thất Minh Nhật
Chất liệu: Chất liệu tổng hợp
Kích thước: 120cm x 60cm