Hoa Chuối

HọaSĩ: Đỗ Công Sơn
Chất Liệu:
 Sơn mài trên gỗ
Kích Thước: 40cm x 70cm