Hồng Liên II

1

Họa Sĩ: Nguyễn Xuân Việt
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ
Kích Thước: 80cm x 100cm

Hết hàng