Đồng Quê

Họa Sĩ: Chu Viết Cường
Chất Liệu:
 Sơn mài trên gỗ
Kích Thước: 120cm x 120cm