Thiếu Nữ Hà Thành

1

Họa Sĩ: Ngô Bá Công
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ
Kích Thước: 270cm x 120cm (Bộ 3 Tranh Ghép Lại)

Hết hàng