Cầu Nguyện I

Họa Sĩ: Lương Duy
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ
Kích Thước: 81cm x 109cm